C   4 50 .

 

(, ) Nokia AC-8

8,60.
(, ) Nokia AC-8 Nokia 2 . - SIVVA. : Nokia 1200, 1202, 1203, 1208, 1209, 1280, 1616, 1650, 1661, 1680 classic, 1800, 2220 slide, 2323 classic, 2330 classic, 2600 classic, 2630, 2680 slide, 2690, 2700 classic, 2710 Navigation Edition, 2720 fold, 2730 classic, 2760, 3109 classic, 3110 Evolve, 3110 classic, 3120 classic, 3250 Xpress Music, 3250, 3500 classic, 3600 slide, 3610 fold, 3720 classic, 5000, 5030 Xpress Radio, 5070, 5130 Xpress Music, 5200, 5220 Xpress Music, 5228, 5230, 5235, 5250, 5300 Xpress Music, 5310 Xpress Music, 5320 Xpress Music, 5330 Mobile TV Edition, 5330 Xpress Music, 5500 Music Edition, 5500 Sport, 5530 Xpress Music, 5610 Xpress
(, ) Nokia AC-8 Nokia 2 . - SIVVA. : Nokia 1200, 1202, 1203, 1208, 1209, 1280, 1616, 1650, 1661, 1680 classic, 1800, 2220 slide, 2323 classic, 2330 classic, 2600 classic, 2630, 2680 slide, 2690, 2700 classic, 2710 Navigation Edition, 2720 fold, 2730 classic, 2760, 3109 classic, 3110 Evolve, 3110 classic, 3120 classic, 3250 Xpress Music, 3250, 3500 classic, 3600 slide, 3610 fold, 3720 classic, 5000, 5030 Xpress Radio, 5070, 5130 Xpress Music, 5200, 5220 Xpress Music, 5228, 5230, 5235, 5250, 5300 Xpress Music, 5310 Xpress Music, 5320 Xpress Music, 5330 Mobile TV Edition, 5330 Xpress Music, 5500 Music Edition, 5500 Sport, 5530 Xpress Music, 5610 Xpress